Politique de confidentialité

 

 

Gizzys respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze verklaring laten we u weten waarom we u om bepaalde gegevens verzoeken en welke gegevens we met welk doel verzamelen als u onze website bezoekt, zodat het voor u begrijpelijk is hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de levering van producten en diensten en op het bezoek van de website en/of webshop van Gizzys. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gizzys niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Naam, adres, telefoonnummer, emailadres

Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van onze eigen administratie, en om – ingeval u een bestelling plaatst (al dan niet via onze webshop) levering van onze producten en diensten mogelijk te maken. Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze expliciet aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of in het geval dat u contact met ons opneemt.

Persoonlijk profiel

Als u ons daarvoor toestemming geeft maken wij een persoonlijk profiel aan met behulp van bepaalde gegevens waarmee wij uw voorkeuren en gedrag in kaart brengen. Zo kunnen wij uw interesses in kaart brengen.

In dat verband kunnen wij informatie verzamelen over:

  • Door u bekeken pagina’s;
  • Door u geklikt e links in onze mails en/of nieuwsbrieven;
  • Door u aangeschafte producten;
  • Door u in het winkelwagentje geplaatste producten;
  • Door u gebruikte zoekopdrachten op onze website/webshop
  • Het door u gebruikte IP-adres.

Ons doel is u met behulp van dit persoonlijke profiel een betere website- en webshop-ervaring te kunnen bieden, door voor u interessante informatie en aanbiedingen te tonen of aan u te versturen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Om ervoor te zorgen dat de site te allen tijde optimaal werkt, maken wij gebruik van functionele cookies waarbij de belasting van onze website nauwkeurig wordt gemonitord om ervoor te zorgen dat wij u altijd goed van dienst kunnen zijn.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Deze gegevens zijn volledig anoniem. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren.

Tracking cookies

Om onze website optimaal in te richten maken wij gebruik van zogeheten tracking cookies. Het enige wat hierbij zichtbaar is, is de combinatie van uw ip-adres en de bijbehorende pagina’s die zijn bezocht.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Gizzys maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in wet of regelgeving of onze werkwijze, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Ingeval van wijziging van deze Privacyverklaring wordt u daarover via een bericht op onze website of – indien aangegeven – via een email op de hoogte gesteld.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Met betrekking tot onze nieuwsbrieven vindt u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief. U blijft onze nieuwsbrief nadat u uzelf heeft aangemeld, in beginsel ontvangen totdat u uzelf uitschrijft.

Aanpassen/opheffen webshopprofiel

Met betrekking tot onze webshop kunt u uw gegevens aanpassen op uw persoonlijke profielpagina. Uw profiel blijft in beginsel actief totdat u ons laat weten dat u uw profiel wilt opheffen.

Inzien/Veranderen/Verwijderen

Op grond van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de daarin vastgelegde regels en voorwaarden, hebt u recht op inzien, veranderen en verwijderen van gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via info@gizzys.com.

Contactgegevens

Gizzys

De Gaffel 25

9206 AV Drachten

Inschrijving KvK: 61708380

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Je bent succesvol ingeschreven, gebruik de code 47858 voor jouw kortiing.
Dit email adres is al ingeschreven.